Tassut

Bostoninterrieri

Iloinen ja ystävällinen rotu, jolta vauhti ei lopu kesken.

Bostoninterrieri

Bostoninterrieri.fi sivusto on rotuun ja omaan pikku bostoniinsa rakastuneen koiraharrastajan toteuttamat ja ylläpitämät. Toivomme sinun saavan rodusta hyvän kuvan sivuiltamme. Voit myös lähettää meille lisää sisältöä tai antaa palautetta, mikäli jokin osio on sinusta puutteellinen tai kaipaa lisää väriä.

PÄIVITYKSET
- Blogit sivun linkkejä päivitelty
- Muotovaliot sivua päivitelty

- Sivujen sisältöä tullaan päivittämään tarkemmin vuodenvaihteen jälkeen.

Ylläpito - 19.02.2021 - 22:11
Bostoninterrierit harrastavat näyttelyitä, agilityä, tokoa, kanttarellin etsimistä, vesipelastusta ja jopa raunioita.
Koiranäyttelyt  |   Toko  |   Agility  |   Flyball  |   Pelastuskoiratoiminta  |   Testit

Testit

Ylläpito - Sivu päivitetty: 19.02.2021 - 22:11

Bostoninterrieri on älykäs ja oppivainen koira, joten harrastuksia löytyy laidasta laitaan. Loppupelissä kaikki on kiinni omistajan innokkuudesta harrastaa yhdessä koiran kanssa.


BH eli käyttäytymiskoe

BH eli käyttäytymiskoe on koe missä testataan koiran sopivuutta "yhteiskuntaan". Lyhyesti kerrottuna kokeessa testataan koiran käyttäytymistä eri tilanteissa

Lisätietoa käyttäymiskokeesta:
- http://www.goldenring.fi/m_harr/bh.htm
- http://www.palveluskoiraliitto.fi/kayttaytymiskoe.htm


Luonnetesti

Suomalainen luonnetesti on otettu käyttöön vuonna 70-luvun loppupuolella ja perustuu pääperiaatteissaan Ruotsin armeijan työkoirien soveltuvuustesteihin. Kuluneen kolmenkymmenen vuoden aikana testiä on kuitenkin kehitetty jatkuvasti paremmin vastaamaan nykypäivän harrastus- ja seurakoirien perusominaisuuksia

Luonnetesti mittaa koiran erilaisia ominaisuuksia, kuten leikkisyyttä ja toimintakykyä. Luonnetesti ei yksinään kerro koko totuutta koirasta, vaan testiin vaikuttaa mm. omistajan oma käytös, tuomarin kokeneisuus, koiran sen hetkinen mieliala, säätila testin aikana (rankkasade) jne. Esimerkiksi jos omistaja jännittää kovasti testiä, koira vaistoaa sen helposti ja voi ylireagoida testiosioihin.

Luonnetestiin osallistumisen edellytyksiä ovat:

  • Koira on rekisteröity SKL:n koirarekisteriin (monirotuisia ei testata)
  • Koira on täyttänyt kaksi vuotta, muttei vielä 7 vuotta.
  • Koira on tunnistusmerkitty
  • Rekisterikirja on testitilaisuudessa mukana

Luonnetestissä kaksi tarkoitukseen koulutettua tuomaria arvioi koiran käyttäytymistä erilaisissa sille aiheutetuissa normaalista poikkeavissa tilanteissa.

Suomalaisen luonnetestin tuloksissa arvioidaan koiraa yhdeksän eri ominaisuuden suhteen.

Toimintakyky on luonteenominaisuus, jonka avulla koira kykenee toimimaan oikealla tavalla ilman ulkoista pakkoa, todellisten vaaratilanteiden tai luuloteltujen vaaravaikutusten keskellä joutumatta pelon valtaan, keskeyttämättä toimintaansa.

Terävyys on koiran taipumus reagoida odottamattoman ärsytyksen sattuessa. Terävyyden ilmaisut sisältyvät koiran omaan uhka-asenteeseen ja niitä voidaan lähinnä pitää koiran varoituksena ihmisille ja asioille.

Puolustushalu on perinnöllinen ominaisuus asettua vaaratilanteessa puolustamaan ohjaajaansa ja/tai itseään.

Taistelutahto on perinnöllinen taipumus nauttia toiminnasta itsestään, leukojen ja lihasten käytöstä sekä toiminnasta itsestään ilman, että se perustuisi aggressioon.

Noutohalu on perinnöllinen taipumus noutaa oma-aloitteisesti ja innokkaasti heitetyt noutoesineet. Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä vahva- tai heikkohermoisuutta, joka ilmenee kun koira syystä tai toisesta joutuu voimakkaaseen, vaihtelevaan sisäiseen jännitystilaan. Sillä tarkoitetaan enemmänkin kykyä hallita tällainen jännitystila ilman äärimmäistä väsymistä, hysterian valtaan joutumista, tai muita ilmeisiä merkkejä romahtaneesta sisäisestä tasapainosta, kuin alttiutta äärimmäiseen ärsyyntymiseen.

Temperamentti on kyky nopeasti reagoida ja järjestäytyneesti kohdata ympäristöärsykkeitä samoin kuin kyky nopeasti sopeutua muuttuneisiin tilanteisiin.

Kovuus (palautumiskyky) Koiran luonteen kovuudella tarkoitetaan sitä, miten koira antaa epämiellyttävän tuntuisten järkytysten vaikuttaa vastaiseen toimintaansa. Koiraa, joka antaa epämiellyttävien vaikutteiden vaikuttaa itseensä ja pitää ne muistissa, kuvataan pehmeäksi. Sen sijaan katsotaan koiran, joka nopeasti unohtaa sellaiset vaikutteet eikä anna niiden vaikuttaa vastaiseen toimintaansa, olevan kova.

Luoksepäästävyys Koiran suhtautuminen vieraaseen henkilöön.

Laukauspelottomuus Koiran laukauskestävyys testataan ampumalla tai paukkupanoksin terävyyskokeen jälkeen koiran ollessa kytkettynä ja koiran puuhastellessa ohjaajan kanssa.

Edellä luetellut ominaisuudet arvioidaan kuusiportaisella asteikkolla +3 ... -3, jolla negatiiviset arvosanat ilmentävät ei-toivottua käyttäytymistä. Useimmissa arvosanoissa testin kannalta korkein arvosana +3 ei suoraan kuvaa testattavan ominaisuuden suurinta tasoa tai voimaa, esimerkiksi puolustushalun +3 arvosana annetaan kohtuullista halua osoittavalle koiralle - suuri tai erittäin suuri hillitsemätön puolustushalu alentaa arvosanaa. Vain toimintakyvyn ja hermorakenteen arvostelussa korkein arvosana vastaa ominaisuuden suurinta voimakkuutta. Kullekin ominaisuudelle on lisäksi määritelty kerroin (1-35), jolla kerrottuna annetut arvosanat muodostavat testin loppupisteet. Kertoimet on määritetty testattavien ominaisuuksien koulutettavuuden peittämiseksi: esimerkiksi koiralle helposti koulutettavan puolustushalun kertoimena on 1, kun taas hermorakenteen kerroin on 35. Poikkeuksena on suhtautuminen ampumiseen, joka arvoidaan vain asteikolla + ja -. Miinus ilmaisee koiran suhtautuneen voimakkaan pelokkaasti ampumiseen.

Suomalainen luonnetesti on hyvä testi. Se ei ole koe eikä kilpailu. Vaikka lopputulos on pisteytetty, on tärkeämpää katsoa lomakkeesta se, mitä koirasta kerrotaan. Testin loppupistemäärä on merkitsevä vain, jos testi on rodulle valionarvon edellytys tai jos se on vähemmän kuin +75 pistettä, jolloin testin saa uusia. Testin loppupistemäärä ei käytännössä kerro lähestulkoon mitään itse koirasta, vaan tulos on luettava eri osa-alueiden arvosanoista. Testin maksimipistemäärä - 300 pistettä - ei suinkaan ole optimi kaikille koiraroduille. Testituloksia tarkasteltaessa tulee aina muistaa rodun alkuperäinen tarkoitus, ja verrata tuloksia sen vaatimuksiin. Esimerkiksi suurikokoisille seurakoiraroduille testin optimiarvot (suuri taisteluhalu, vilkas temperamentti, kohtuullinen terävyys jne) eivät kuulu, eikä niitä tule testituloksessa toivoakaan. Seurakoiralle on tärkeää, että koira on tasapainoinen ominaisuuksiltaan.

Testin aikana ei koiralle saa puhua, mutta oma lelu saa olla mukana. Testi tehdään aina koiran ehdoilla. "Pelokkaammille" vähemmän rasitusta, tavoitteena vain reaktio. Mikäli koiran hermot eivät kestä, testi keskeytetään. Jokaisen reaktion jälkeen koiran on palauduttava ja tutustuttava testivälineisiin.

Lisäinfoa: Suomen Kennelliitto - Luonnetestin sääntövihko, PDF ja Palveluskoiraliitto - Luonnetestikalenteri 2007

Lähde: http://www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/kokeet/luonnetesti/etusivu.htm

Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön luvaton kopiointi kielletty.